تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

عنوان پروژه: بیمارستان چشم پزشک نگاه (طرح و اجرا EPC)

کارفرما: شرکت تعاونی، خدماتی، بهداشتی درمانی نگاه عارف

مشاور: شرکت مهندسین مشاور لیمان

محل اجرا: تهران- خیابان شریعتی

نوع اسکلت: بتنی

زیربنا: ۹۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات: ۸ طبقه

سال شروع و اتمام پروژه: سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰

تور مجازی بیمارستان نگاه

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها