تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

نشانی : تهران ، سعادت آباد ، چهارراه سرو ، پلاک ۷۱ ، ساختمان کسری ، طبقه پنجم
 tell
تلفن :  ۲۶۷۶۰۶۳۲ – ۲۶۷۶۰۶۳۷ – ۲۶۷۶۰۶۴۱- ۲۶۷۶۰۶۴۹ (۰۲۱)
 fax
دورنگار : ۲۶۷۶۰۷۹۲ (۰۲۱)
 email
نشانی پست الکترونیکی :  info@tbkasra.com