تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

عنوان پروژه: بیمارستان چشم پزشک نگاه (طرح و اجرا[…]

طرح توسعه ی اورژانس بیمارستان نفت

عنوان پروژه: طرح توسعه بیمارستان شرکت نفت تهران[…]

ساختمان وزارت بازرگانی

عنوان پروژه : بهسازی لرزه ای ، مقاومسازی ، بازسازی[…]

موزه هنرهای معاصر همدان

عنوان پروژه: موزه هنرهای معاصر همدان کارفرما:[…]

پروژه خیابان ولیعصر

عنوان پروژه: بهسازی معابر پیاده و پلهای ترافیکی[…]

ساختمان اداری نفت سپاهان

عنوان پروژه: ساختمان اداری سپاهان نفت کارفرما:[…]