تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

بیمارستان نیرو هوایی شیراز

بیمارستان نیرو هوایی شیراز

عنوان پروژه: بیمارستان نیرو هوایی شیراز

محل اجرا: شیراز- ابتدای بلوار مدرس

زیربنا: ۵۳۰۰ مترمربع

سال شروع و اتمام پروژه: سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها