تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

 • بیمارستان چشم پزشکی نگاه

  کارفرما : شرکت تعاونی خدماتی، بهداشتی و درمانی نگاه عارف مشاور : مهندسین مشاور لیمان نوع پیمان : طرح و ساخت EPC مدت پیمان : ۲۱ ماه شمسی تحویل موقت : اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ محل اجرا : استان تهران – تهران تور مجازی بیمارستان نگاه

 • توسعه ی اورژانس بیمارستان نفت

  کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشاور : گروه نظارت کارفرما نوع پیمان : سرجمع (مترمربع زیربنا) مدت پیمان : ۱۰ ماه شمسی تحویل موقت : شهریور ماه ۱۳۹۱ محل اجرا : استان تهران – تهران

 • ساختمان وزارت بازرگانی

  کارفرما : وزارت بازرگانی مشاور : گروه ایجاد نوع پیمان : مدیریت پیمان MC مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی تحویل موقت : مهر ماه ۱۳۹۱ محل اجرا : استان تهران – تهران

 • موزه هنرهای معاصر همدان

  کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشاور : مهندسین مشاور سطح و صنعت نوع پیمان : سرجمع(مترمربع زیربنا) سال شروع : ۱۳۹۰ مدت پیمان : ۲۴ ماه شمسی وضعیت پروژه : خاتمه یافته (۱۳۹۳) محل اجرا : استان همدان – همدان

 • پروژه خیابان ولیعصر

  کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران مشاور : گروه نظارت کارفرما نوع پیمان : براساس فهرست بهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی تحویل موقت : مهر ماه ۱۳۸۷ محل اجرا : استان تهران – تهران

 • مجتمع مسکونی دستواره

  کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشاور : گروه نظارت بنیاد مسکن نوع پیمان : مترمربع زیربنا مدت پیمان : ۱۴ ماه شمسی تحویل موقت : شهریور ماه ۱۳۸۷ محل اجرا : استان تهران  – تهران

 • ساختمان اداری نفت سپاهان

  کارفرما : شرکت صبا نفت مشاور : مهندسین مشاور سازه معماری امروز نوع پیمان : فهرست بهای ۱۳۸۷ مدت پیمان : ۶ ماه شمسی تحویل موقت : مرداد ماه ۱۳۸۷ محل اجرا : استان تهران – تهران

بیمارستان چشم پزشکی نگاه
بیمارستان چشم پزشکی[...]

کارفرما : شرکت تعاونی[…]

توسعه ی اورژانس بیمارستان نفت
توسعه ی اورژانس بیمارستان[...]

کارفرما : سازمان بهداشت[…]

ساختمان وزارت بازرگانی
ساختمان وزارت بازرگانی

کارفرما : وزارت بازرگانی[…]

موزه هنرهای معاصر همدان
موزه هنرهای معاصر[...]

کارفرما : وزارت فرهنگ[…]

پروژه خیابان ولیعصر
پروژه خیابان ولیعصر

کارفرما : سازمان زیباسازی[…]

مجتمع مسکونی دستواره
مجتمع مسکونی دستواره

کارفرما : بنیاد مسکن[…]

ساختمان اداری نفت سپاهان
ساختمان اداری نفت[...]

کارفرما : شرکت صبا نفت[…]