تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

ساختمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی

ساختمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی

کارفرما : مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مشاور : مدیریت پروژه های منطقه سه اجرایی شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

نوع پیمان : براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۲

سال شروع : ۱۳۹۲

مدت پیمان : ۳۰ ماه شمسی

وضعیت پیشرفت: ۲۰%

محل اجرا : استان خراسان رضوی – مشهد

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها