تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

ساختمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی

ساختمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی

عنوان پروژه: ساختمان مدیریت و اسناد پزشکی خراسان رضوی

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

نظارت: مهندسین مشاور خانه سازی ایران

محل اجرا: مشهد- خیابان کوه سنگی

نوع اسکلت: فلزی

زیربنا: ۸۲۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۳ طبقه

سال شروع و اتمام پروژه: سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها