تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

فیلم خانه ملی ایران

فیلم خانه ملی ایران

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مشاور : مهندسین مشاور سازه وار نو

نوع پیمان : فهرست بها

سال شروع : ۱۳۹۱

مدت پیمان : ۶ ماه شمسی

وضعیت پیشرفت : ۸۳%

محل اجرا : استان تهران  – تهران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها