تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

پلی کلینیک آزادی تهران

کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشاور[…]

ساختمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی

کارفرما : مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران مشاور[…]

فیلم خانه ملی ایران

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشاور : مهندسین[…]