تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

 پلی کلینیک آزادی تهران

 Negah-01

Azadi-01

 

 

 بیمارستان چشم پزشکی نگاه عارف

 پلی کلینیک آزادی تهران

بیمارستان شیراز

پلی کلینیک یافت آباد

 

 Emergency-01

 بیمارستان شهرستان خوسف خراسان جنوبی

احداث ساختمان های خدمات و محوطه سازی

 اورژانس بیمارستان نفت تهران