تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

 Filmkhaneh-02

 

 Hamedan-03

 فیلم خانه ملی ایران

  کلاس های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

 موزه هنرهای معاصر همدان