تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

کلاس های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

کلاس های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

عنوان پروژه: کلاس های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

مشاور: مهندسین مشاور آرپه

محل اجرا: تهران- دانشگاه صنعتی شریف

نوع اسکلت: بتنی

زیربنا: ۱۱۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۸ طبقه

سال شروع و اتمام پروژه: سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها