تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

بیمارستان شهرستان خوسف خراسان جنوبی

بیمارستان شهرستان خوسف خراسان جنوبی

عنوان پروژه: بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان خوسف خراسان جنوبی

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مشاور: مهندسین مشاور فردافن پارس

محل اجرا: شهرستان خوسف

نوع اسکلت: بتنی

زیربنا: ۳۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه

سال شروع: سال ۱۳۹۷

درصد پیشرفت: ۶۵%

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها