تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای مرکز خدمات انفورماتیک بانک مرکزی

مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای مرکز خدمات انفورماتیک بانک مرکزی

عنوان پروژه: مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای مرکز خدمات انفورماتیک بانک مرکزی

کارفرما: شرکت خدمات انفورماتیک

مشاور: مهندسین مشاورتدبیر ساحل پارس

محل اجرا: تهران -بلوار میرداماد

زیربنا:۷۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲۱ طبقه

سال شروع: سال ۱۳۹۷

درصد پیشرفت: ۹۰%

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها