تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه پنجم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

ساختمان وزارت بازرگانی

ساختمان وزارت بازرگانی

عنوان پروژه : بهسازی لرزه ای ، مقاومسازی ، بازسازی ساختمان تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی

کارفرما: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاور: مهندسین مشاور گروه ایجاد

محل اجرا: تهران- بلوار کشاورز- خیابان نادری

زیربنا:۱۳۵۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۷ طبقه

سال شروع و اتمام پروژه: سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها