تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

 Hamedan-03

 Filmkhaneh-02

 موزه هنرهای معاصر همدان

 فیلم خانه ملی ایران