تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

پروژه خیابان ولیعصر

پروژه خیابان ولیعصر

کارفرما : سازمان زیباسازی شهر تهران

مشاور : گروه نظارت کارفرما

نوع پیمان : براساس فهرست بهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶

مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی

تحویل موقت : مهر ماه ۱۳۸۷

محل اجرا : استان تهران – تهران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها