تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه

کارفرما : شرکت تعاونی خدماتی، بهداشتی و درمانی نگاه عارف

مشاور : مهندسین مشاور لیمان

نوع پیمان : طرح و ساخت EPC

مدت پیمان : ۲۱ ماه شمسی

تحویل موقت : اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

محل اجرا : استان تهران – تهران

تور مجازی بیمارستان نگاه

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها