تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

ساختمان وزارت بازرگانی

ساختمان وزارت بازرگانی

کارفرما : وزارت بازرگانی

مشاور : گروه ایجاد

نوع پیمان : مدیریت پیمان MC

مدت پیمان : ۱۸ ماه شمسی

تحویل موقت : مهر ماه ۱۳۹۱

محل اجرا : استان تهران – تهران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها