تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

پلی کلینیک آزادی تهران

پلی کلینیک آزادی تهران

کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مشاور : مهندسین مشاور تینا فرآیند

نوع پیمان : سرجمع(مترمربع زیربنا)

سال شروع : ۱۳۹۱

مدت پیمان : ۱۸ماه شمسی

وضعیت پیشرفت : ۹۰%

محل اجرا : استان تهران – تهران