تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

موزه هنرهای معاصر همدان

موزه هنرهای معاصر همدان

کارفرما : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مشاور : مهندسین مشاور سطح و صنعت

نوع پیمان : سرجمع(مترمربع زیربنا)

سال شروع : ۱۳۹۰

مدت پیمان : ۲۴ ماه شمسی

وضعیت پروژه : خاتمه یافته (۱۳۹۳)

محل اجرا : استان همدان – همدان

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها