تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو ، پلاک 71، ساختمان کسری،طبقه سوم

26760632 - 26760637

26760641 - 26760649

(English (En

ساختمان اداری نفت سپاهان

ساختمان اداری نفت سپاهان

کارفرما : شرکت صبا نفت

مشاور : مهندسین مشاور سازه معماری امروز

نوع پیمان : فهرست بهای ۱۳۸۷

مدت پیمان : ۶ ماه شمسی

تحویل موقت : مرداد ماه ۱۳۸۷

محل اجرا : استان تهران – تهران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها